Menu

The story of Jesus - PDF

The story of Jesus - PDF

Product code: 9790261248235

Categories: Vocal


Tekst/melodi/besifring - digitalnote. 2 sider. En originalsang skrevet av Anna Trønnes, arrangert og tilrettelagt av Irene Trønnes Strøm og Ole Torstein Grøtjorden Strøm. Sangen har fått gode tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt, og passer inn i mange ulike konsert- og arrangementsammenhenger. Innspilling gjort i Dryhill Studio.

Availability: In stock

€3.61
OR
Tekst/melodi/besifring - digitalnote. 2 sider.
En originalsang skrevet av Anna Trønnes, arrangert og tilrettelagt av Irene Trønnes Strøm og Ole Torstein Grøtjorden Strøm. Sangen har fått gode tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt, og passer inn i mange ulike konsert- og arrangementsammenhenger.
Innspilling gjort i Dryhill Studio.
____

An original song written by Anna Trønnes, arranged by Irene Trønnes Strøm and Ole Torstein Grøtjorden Strøm. The song has received positive feedback both nationally and internationally, and fits into many different concerts and event contexts.
Recording by Dryhill Studio.