Menu

Other

Items 26-42 of 42

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 1. Ressursbok i musikk, Bok 3 Tema vår-sommer
 2. Ressursbok i musikk, Bok 2 Tema vinter
 3. Ressursbok i musikk, Bok 1 Tema høst

  Ressursbok i musikk, Bok 1 Tema høst

  FORORD Denne boka er et resultat av 25 års arbeid med musikk og barn. Jeg har hatt mange flotte opplevelser i samspillet med barn i musikk-barnehagen, med elevene på småskoletrinnet, i instrumental nybegynner-opplæring, og med barn og voksne med spesielle lærevansker. Gleden de har vist over å kunne uttrykke seg gjennom musikk har vært en stor inspirasjon til å begynne på dette arbeidet. Men den utløsende faktoren har nok vært at jeg i alle disse årene har drevet med desentralisert undervisning og i den anledning har truffet en del flotte, ressurssterke mennesker. Ressurssterke mennesker som synes det er vanskelig å undervise i musikk: Noen sier de ikke kan musikk fordi de ikke kan lese noter. Noen sier de er umusikalske fordi de ikke synger reint. Noen sier de er “blanke” i rytme, men elsker å danse. Dette viser at mennesker som har stor glede av musikk gjennom sang og dans, men som mangler teoretisk kunnskap, ofte mener de er umusikalske, og derfor ikke tør jobbe med musikk sammen med barn. For meg har dette blitt et tankekors. Det er svært praktisk å kunne lese noter, på samme måte som det er praktisk å kunne bokstaver, men det har ingenting med musikalitet å gjøre. Barn kan snakke og uttrykke seg lenge før de kan lese. Mennesker har i århundrer tilbake brukt musikk for å uttrykke seg: Urbefolkninger med sine ritualer, i religiøse sammenhenger, i propaganda, i krig, slavene med sine arbeidssanger, osv. Musikken, og kanskje mest sangen, har til alle tider vært en måte å uttrykke seg på. Musikken kan uttrykke et mangfold av følelser på en helt annen måte enn ord kan. Musikk er som annen kunst en del av det analoge språket vårt, det språket som sitter i kroppen og ikke kan oversettes til ord, uten at det mister sin uttrykksfullhet. Vi med vår vestlige kultur har kanskje mistet noen av de mangfoldige uttrykksformene som mennesker naturlig har i seg, ved at tale- og skriftspråket har fått så Jeg har ønsket å lage en bok som også er funksjonell for ledere som ikke er “kløppere” i å lese noter, som ikke spiller et instrument eller føler seg som “verdensmestere” i å synge. En bok som viser at en med enkle midler og uten store musikkfaglige kunnskaper, kan gi barn gode musikkopplevelser som er knyttet opp til fortellinger, sanger, sangleker og lek med rim og regler. For å utvikle seg og mestre oppgaver innen musikk, gjelder det samme her som for all annen læring: man må ta utgangspunkt i det man kan, og få erfare at utfordringene man har foran seg er oppnåelige! Dette gjelder både for barn og voksne. Det er flere måter å gjøre dette på. Vi vet at barn elsker aktivitet, så da er det særs viktig at det “stoffet” vi velger å bruke i vårt arbeid gir rom for denne naturlige aktivitetstrangen. I denne boka er nettopp aktivitetsbegrepet et nøkkelelementet. Den lederen som leter etter en “godbit” til sin undervisning vil kunne finne mange musikk-aktiviteter som barna garantert vil kose seg med. Stoffet” i boka er beregnet for barn mellom 4 og 8 år. Lykke til! Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg Det er vedlagt en CD som inneholder sangene i boka. Learn More
  €74.69
 4. Folkeleg musikk i Rogaland

  Folkeleg musikk i Rogaland

  Redaktøren, Ingebrigt Bjelland, har vore rundt i Rogaland fylke med band-opptakar og spelt inn gamle dansar, bryllupsmarsjar, viser og salmar. Dette blei gjort for at god kultur ikkje skulle gå i gløymeboka. Stoffet er arrangert for song, kor, orgel, piano og gammaldansorkester, alt etter sjanger. Mange av tekstane og melodiane i opplegget har – etter det ein kjenner til – ikkje tidlegare blitt nedteikna eller publiserte. Stoffet vil kunna nyttast i musikkskulen, grunnskulen, i heimane, i organisasjonar og ved ymse tilstellingar, dessutan som songbok med tilrettelagte arrangement og ferdig innspelteakkompagnement i tillegg til innsungne salmar, songar og viser. CD med innspeling av dei ulike songane i boka kan kjøpast separat Learn More
  €43.89
 5. Treklang - Melodibok (ny utgave)

  Treklang - Melodibok (ny utgave)

  Treklang - Med noter og besifring - ny utgave 2007. Alle sanger er satt opp på verseføtter for å lette lesning. Over 200 nye titler innen mange ulike sjanger. Revidert besifring på tradisjonelle melodier og salmer Alle sangene er satt på ny, og tonearter er justert. Learn More
  €94.05
 6. Spill etter besifring, lærerhefte - Piano
 7. Raffe Riff

  Raffe Riff

  Raffe Riff – sanger i sirkel er en bok for alle som er interessert i vokalt musikkarbeid med både barn og voksne. Ideen til boka har vokst fram i musikalske møter med barn og lærerstudenter gjennom flere år. Boka presenterer hvordan man kan leke seg med vokal flerstemmighet ved å bruke ostinater. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme. Raffe Riff inneholder både kjente og nye sanger. Til hver av sangene har vi laget ostinatbaserte arrangementer som alle inneholder flere ostinater. Arrangementene er delt inn i tre nivåer der ostinatene legges på lagvis etter hvert som man får mer trening i å synge flerstemt. Raffe Riff har derfor en god progresjon fra nybegynnernivå til de mer erfarne. Målet med boka er å gi ansatte i barnehage, skole og kulturskole, samt ledere av kor og vokalgrupper, et enkelt redskap til å skape gode og allsidige vokale samspill. Sangene, ostinatene og forslag til form i hvert av arrangementene er sunget inn og finnes som lydfiler på nett. Dette fordi alle skal kunne bruke boka, selv om man ikke kan noter. Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes underviser i musikk på Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De er også utøvende musikere Learn More
  €34.76
 8. Preludium 2 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 2 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 2 er den andre boken i serien Norsk orgelskole. Preludium 2 er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet siden 2002 i Tunsberg bispedømme. Barn og unge har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. I Preludium 2 spiller du med hender og pedal fra første time. Samtidig kan satsene varieres og studeres ved et piano. Preludium 2 inneholder kjente melodier, temaer og utdrag fra klassiske verker. Learn More
  €28.07
 9. Henry Haagenrud CD - Innspillinger fra 1952 til 2002
 10. Preludium 1 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 1 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 1 er den første boken i serien med orgelskole for elever som har orgel som et nybegynnerinstrument. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet siden 2002 i Tunsberg bispedømme. Barn og unge har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. I Preludium spiller du med to hender og pedal fra første time. Samtidig kan satsene varieres og studeres ved et piano. Boken innholder fantasistykker, salmer, viser og kjente temaer. Learn More
  €28.07
 11. Battle of Narvik - General Fleischer, til ære! CD Forsvarets musikkorps Nord-Norge | Alexander Hanson

  Battle of Narvik - General Fleischer, til ære! CD Forsvarets musikkorps Nord-Norge | Alexander Hanson

  This CD is a collection of 17 marches of which all of them have a connection to the City of Narvik and World War II. Learn More
  €15.75
 12. Spill Valthorn 2 KUN CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo

  Spill Valthorn 2 KUN CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo

  CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.66
 13. Spill Tuba 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Tuba 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til spill Tuba 2 lærebok av Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.66
 14. Spill Baryton 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Baryton 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Baryton 2 (TC og BC) Lærebok av Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.66
 15. Spill Althorn 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Althorn 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Althorn lærebok 2 av Elisabeth Vannebo. Learn More
  €4.66
 16. Spill Trompet 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Trompet 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Kornett & Trompet lærebok 2 av Elisabeth Vannebo. Learn More
  €4.66
 17. Officers Own CD Forsvarets Stabsmusikkorps

  Officers Own CD Forsvarets Stabsmusikkorps

  Forsvarets Stabsmusikkorps nye CD inneholder 18 kjente marsjklassikere under ledelse av en av norges fremste dirigenter, Ingar Bergby Learn More
  €13.99

Items 26-42 of 42

per page
Page:
 1. 1
 2. 2